I sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Obrady sesji rozpoczął radny-senior – Eugeniusz Woźniakowski. Radni i Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur złożyli ślubowanie i otrzymali zaświadczenie o wyborze z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Bożeny Grochowskiej. Podjęte zostały pierwsze uchwały Rady Gminy VII kadencji. Przewodniczącym Rady Gminy ponownie wybrany został Eugeniusz Woźniakowski, Wiceprzewodniczącym na kolejną kadencję został Marian Oszczyk. Ustalono także skład Komisji Rewizyjnej. Jej Przewodniczącym został Andrzej Wojciechowski, a członkami – Anna Grześkiewicz, Marta Damm-Świerkocka, Jarosław Koperski i Roman Madej.

Radni Gminy Nieporęt VII kadencji 2014-2018:

Eugeniusz Woźniakowski – Przewodniczący Rady Gminy
Marian Oszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Olechowski, Anna Grześkiewicz, Jarosław Kawka, Maria Płatkowska, Roman Madej, Andrzej Wojciechowski, Piotr Pietrucha, Jarosław Koperski, Marta Damm-Świerkocka, Monika Kamińska, Sławomir Jachowski, Joanna Struzik, Wojciech Saks.