Jest Muzeum Historii Nieporętu!

Muzeum powstało na bazie zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Historii Regionu Gminy Nieporęt, pamiątek mieszkańców gminy z okresu II wojny światowej oraz kolekcji Edwarda Palczyńskiego, członka Stowarzyszenia. Zebrane dokumenty, fotografie i pamiątki nieporęckich rodzin, które odpowiedziały na apel Stowarzyszenia, są bogatym źródłem wiedzy o historii naszego regionu, wiążą się także ze wspomnieniami o wojennej, konspiracyjnej działalności mieszkańców. Zbiory przekazane zostały Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nieporęcie i wyeksponowane w postaci stałej wystawy na wieży budynku. Wieża została specjalnie przystosowana do potrzeb Muzeum i stanowi ciekawe rozwiązanie dla zwiedzających.

Na inaugurację działalności muzeum przybył Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur, Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Legionowskiego Irena Kopańska – Araszkiewicz.

Miłym akcentem uroczystości było przekazanie muzeum przez rodzinę Mariana Szyperka – bohatera nieporęckiego, zasłużonego w walce z hitlerowskim okupantem – obrazu z wizerunkiem gen. Władysława Andersa.
Uroczystość uświetnił występ podopiecznych muzyka, kompozytora Sebastiana Szymańskiego, w składzie: Maja Gołdys – wiolonczela, Oskar Kawka – klarnet, Wiktoria Szubierajska – flet poprzeczny.

Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom gminy, za zaangażowanie w inicjatywę utworzenia muzeum oraz Stowarzyszeniu Miłośników Historii Regionu Gminy Nieporęt, którego członkowie przyczynili się do otwarcia muzeum.

GOK

Muzeum Historii Nieporętu Muzeum Historii Nieporętu