Kanalizacja i wodociąg w centrum Nieporętu

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych złożony został do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie jesienią 2008 roku. Po pierwszej weryfikacji dokumentów Gmina Nieporęt znalazła się na wysokiej pozycji na liście, gwarantującej przyznanie środków. Niestety, po kolejnej niespodziewanej weryfikacji, która dokonana została według mienionych zasad przyznawania punktów, straciliśmy szansę na otrzymanie dofinansowania.

Natychmiast złożone zostały odwołania i rozpoczęła się wielomiesięczna batalia o pieniądze. Starania wójta Macieja Mazura zakończyły się sukcesem, obecnie pozostało już tylko złożyć końcowe dokumenty i oczekiwać na podpisanie umowy. Koszt całej inwestycji to blisko 6 mln zł, dofinansowanie wyniesie ok. 5 mln zł. Dotychczas wykonana już została kanalizacja w ulicy Chabrowej w Nieporęcie, będąca częścią całego projektu.

Jest duże prawdopodobieństwo, że prace w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie, na odcinku od ul. Szkolnej do stacji PKP, rozpoczną się jeszcze w tym roku i zostaną zakończone najpóźniej w czerwcu 2012 roku. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z centrum Nieporętu, na co wiele lat czekali mieszkańcy tego obszaru. Długo trwały niełatwe wcześniejsze uzgodnienia z Marszałkiem Województwa oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, dotyczące realizacji inwestycji w ulicy oraz oczekiwanie na uzyskanie na nią zielonego światła. Było to jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie, pozwalające na ominięcie prywatnych posesji i problemów z tym związanych. Zgoda na takie usytuowanie instalacji została udzielona wyjątkowo. Wiąże się to jednak z pewnymi utrudnieniami w ruchu, które wystąpią podczas budowy. Apelujemy więc do mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

Zachęcamy również do przygotowywania się do podjęcia działań, mających na celu podłączenie posesji do kanalizacji.
Ważnym warunkiem przedsięwzięcia jest również odtworzenie nawierzchni na całej szerokości ulicy, po zakończeniu prac budowlanych. Dzięki temu oraz remontowi prowadzonemu obecnie na odcinku od ul. Szkolnej do granicy z Warszawą, ul. Jana Kazimierza będzie miała na całej długości nową nawierzchnię. Obecnie z inicjatywy wójta Mazura Gmina zabiega również o wyremontowanie jeszcze w tym roku ulicy Płochocińskiej. Przejazd całą trasą stanie się dla użytkowników drogi mniej uciążliwy.