Kapliczka w Rembelszczyźnie

Kapliczka w Rembelszczyźnie wybudowana została w 1952 lub 1953 roku. Trudno teraz po latach ustalić dokładną datę. Stawiał ją już nieżyjący Franciszek Sarnecki z synem Zdzisławem. Fundusze na budowę pochodziły z tzw. polowań. Myśliwi polujący na terenie konkretnej wsi, wpłacali określoną kwotę na jej rzecz. Mieszkańcy Rembelszczyzny przeznaczyli te fundusze na wybudowanie kapliczki. Terenu użyczyła rodzina Państwa Rębelskich. W latach pięćdziesiątych kapliczka stanęła w miejscu spokojnym i cichym. Wraz z upływem lat rósł ruch samochodowy, modernizacja skrzyżowania nadszarpnęła konstrukcję, pogoda też nie pozostała bez wpływu na jej stan. Konieczne stało się odnowienie. Sołtys Wojciech Szybowski, Rada Sołecka Rembelszczyzny i osoby zainteresowane losem kapliczki podjęli decyzje o rozpoczęciu prac remontowych. Fundusze na ten cel przekazały bezinteresownie osoby prywatne i firmy działające na terenie sołectwa. Kapliczka została odnowiona zgodnie z oryginałem, wzmocniono jej konstrukcję i dodano blasku. Na uroczystość poświęcenia, której dokonał ksiądz Piotr Jędrzejewski przybyli mieszkańcy nie tylko Rembelszczyzny, ale i innych miejscowości, Wójt Gminy Maciej Mazur, radni, sołtysi i przedstawiciele firm.
Wspólne, bezinteresowne działanie zaangażowanych osób sprawiło, że kapliczka, nieodłączny element krajobrazu Rembelszczyzny, towarzyszyć nam będzie przez następne długie lata. Tak jak i wiele innych, jest częścią naszej kultury, którą jesteśmy zobowiązani chronić.

B.WilkZapraszamy do obejrzenia galerii