Karnawałowa integracja

Od dwóch lat mieszkańcy organizują spotkania opłatkowe, które cieszą się coraz większą popularnością. Podczas wigilii w Kątach Węgierskich padła propozycja, by kontynuować spotkania również przy innych okazjach. Z inicjatywy sołtysów obydwu miejscowości zorganizowana została karnawałowa integracja. Do pomocy włączyli się mieszkańcy i 18 stycznia zapełnili salę Ośrodka Kultury w nastrojach gwarantujących dobrą zabawę.
O doskonałą przy takich okazjach muzykę taneczną z lat 70. i 80. postarał się sołtys Rembelszczyzny, dzięki wsparciu technicznemu p. Mariusza Rembelskiego, który udostępnił sprzęt. Wśród przybyłych było wiele osób, których dzieciństwo i młodość upłynęły w Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie, wspominano więc minione lata, a szczególnie wspólne zaangażowanie przy budowie ośrodka kultury.

Sołtysi bardzo dziękują mieszkańcom za wspólnie spędzony czas. Zapraszają też na kolejne spotkanie, które planowane jest już niebawem, podczas świąt wielkanocnych. Razem poświęcimy pokarmy i podzielimy się jajkiem.