Kolejna dotacja na usuwanie azbest

Realizacja zadania zostanie sfinansowana w 85% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji do kwoty 29 262,79 zł.

Dofinansowanie obejmuje następujący zakres prac: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia. W ramach zawartej umowy zostanie usunięte ok 70 ton szkodliwego azbestu do końca września br. Powyższe działania są kontynuacją realizacji działań zmierzających do usuwania azbestu z nieruchomości na terenie gminy Nieporęt, zgodnie z wymogami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.