Kolejne spotkanie Nieporęckiego Stowarzyszenia Historyczngo

W czwartkowy wieczór w Restauracji Zagłobianka po raz kolejny odbyło się spotkanie osób zainteresowanych historią regionu. Organizatorem wydarzenia było Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne, a prelekcję – „RZECZ O LEGIONACH JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO I „KRYZYSIE PRZYSIĘGOWYM” NA TERENIE GMINY NIEPORĘT” wygłosił pan Włodzimierz Bławdziewicz. Wiersze Edwarda Słońskiego pięknie recytowała pani Anna Zajkowska. Na spotkanie licznie przybyła młodzież z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, której bardzo dziękujemy. Zapraszamy na grudniowe spotkanie .