Koń trojański okazał się czarnym koniem

Już od początku roku szkolnego 2011/2012 uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach rozpoczęli potyczki z Mitologią Greków i Rzymian. W październiku 2011 r. przygotowując się do I etapu Szkolnego Konkursu Mitologicznego poznali mity o Syzyfie, Dedalu i Ikarze, Prometeuszu, Demeter i Korze. Zgłębiali wiedzę o bogach greckich. Poznawali związki frazeologiczne związane z mitologią. W drugim etapie szkolnego konkursu zakres materiału został rozszerzony o mit o Heraklesie. Miłośnicy świata antycznego przygotowywali ustną prezentację czterech mitów.

Zwycięzcami II etapu szkolnego konkursu zostali uczniowie klasy VI: Paweł Strupiechowski (I miejsce), Michał Frankowski i Krystian Podstawka (II miejsce), Jakub Kielak i Maciej Zajdel (III miejsce).
13 marca 2012r. zwycięzcy szkolnego konkursu wzięli udział w IV Powiatowym Konkursie Mitologicznym „W kręgu mitów i legend”. Szkołę mogło reprezentować tylko dwóch uczniów. Paweł Strupiechowski i Michał Frankowski w I etapie IV Powiatowego Konkursu Mitologicznego rozwiązując test, rysowali drzewo genealogiczne bogów greckich. Wykazali wszechstronną wiedzę o bogach greckich, znajomość związków frazeologicznych. Potrafili podać imiona bogów rzymskich, wykazali się znajomością legend polskich. W I etapie Paweł Strupiechowski zdobył IV miejsce, a Michał Frankowski IX.

Dziesięcioro laureatów I etapu konkursu 17 kwietnia 2012r. przystąpiło do II etapu Powiatowego Konkursu Mitologicznego, który miał charakter popisu krasomówczego. Uczniowie opowiadali mit wylosowany z puli zaproponowanej przez komisję konkursową. Michał recytował mit o Atalancie i złotych jabłkach, natomiast Paweł wylosował mit, który niechętnie opowiadał w czasie przygotowań do konkursu – znany mit o koniu trojańskim.

Komisja, oceniając wypowiedzi finalistów konkursu, brała pod uwagę: piękny, barwny język wypowiedzi, odpowiednie tempo, wyrazistość wypowiedzi, wierność treści, przygotowane rekwizyty, nieprzekroczony czas wypowiedzi (5-7 minut). Nasi uczniowie wystąpili w pięknych chitonach greckich, które uszyły mamy. Rekwizyt – grającą złotą lirę – wykonał nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu Krystyna Andruk.

Koń trojański okazał się czarnym koniem i Paweł Strupiechowski został zwycięzcą IV Powiatowego Konkursu Mitologicznego. Michał Frankowski zdobył VII miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom!