Laureat z Nieporętu na uroczystym zakończeniu konkursów przedmiotowych

W tym roku szkolnym, w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w etapie szkolnym wzięło udział ponad 33 tysięcy uczniów szkół podstawowych i tylko 178 z nich uzyskało tytuł laureata (w jednym z trzech przedmiotów: polski, matematyka lub przyroda). Zostali oni wyróżnieni przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika oraz Wicekuratorów Oświaty – Katarzynę Góralską i Mariusza Dobijańskiego.

Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie, Mikołaj Bulge, który odebrał dyplom laureata konkursu matematycznego.

Po uroczystości wręczania dyplomów, na uczniów czekała niespodzianka – smaczny poczęstunek oraz ciekawy miniwykład poprowadzony przez dziennikarza i prezentera telewizyjnego Radosława Brzózkę, który namawiał młodych naukowców, by nigdy nie przestawali pytać “po co?” i byli wytrwali w poszukiwani odpowiedzi na trudne pytania.