N-SKM na trasie Wólka Radzymińska – Legionowo

Uruchomione właśnie przejazdy uzupełniają lukę w komunikacji na terenie gminy Nieporęt i w połączeniach z Warszawą i Legionowem. Trasa przejazdów wygląda następująco: Wólka Radzymińska – Dąbkowizna – Nieporęt: Nowolipie, Małołęcka – Izabelin – Stanisławów Pierwszy: Kościół, ulica Przyszłość – Rembelszczyzna – Kąty Węgierskie: ul. Kościelna i Akacjowa – Wola Aleksandra – Stanisławów Drugi – Legionowo: osiedle Piaski, stacja kolejowa.

Trasa połączenia wytyczona została po konsultacjach z mieszkańcami, uwzględnia ich wnioski i oczekiwania. Zapewnia połączenie Wólki Radzymińskiej i wschodniej części Nieporętu ze Stanisławowem Pierwszym, Kątami Węgierskimi i Stanisławowem Drugim. Przede wszystkim umożliwia uczniom dojazd do gimnazjum oraz do szkoły w Izabelinie. Stanowi dogodne połączenie dla mieszkańców terenów nieobjętych dotąd funkcjonowaniem komunikacji lokalnej. Zapewnia szybki dojazd do pociągów Kolei Mazowieckich i S-9 (tzw. SKM), na których obowiązuje „wspólny bilet” ZTM. Skraca tym samym czas dojazdu do Warszawy, do Dworca Gdańskiego i metra, omijając zakorkowaną ulicą Płochocińską.

Bardzo ważną informacją dla osób korzystających z uruchomionych przewozów, jest obowiązywanie na nich biletów ZTM (z wyłączeniem biletów jednorazowych) i karty miejskiej, a tym samym wszystkich przysługujących zniżek.
Zapewnienie komunikacji na tej linii było dla gminy sprawą priorytetową. Negocjacje prowadzone z różnymi firmami doprowadziły do podpisania umowy z przewoźnikiem z Wołomina. Podjął się on uruchomienia w szybkim tempie połączenia na trasie Wólka Radzymińska – Legionowo, na razie na okres próbny do końca roku.

Do końca roku kursy odbywają się tylko w dni robocze.
Kontynuacja przewozów uzależniona jest od ilości korzystających z niej osób.

Rozkład jazdy linii N-SKM