Nagroda z rąk marszałka

Wręczenie nagrody miało miejsce w Urzędzie Gminy Nieporęt. W środę 18 września marszałek Adam Struzik i wójt Maciej Mazur podpisali dwie umowy o dofinansowanie ważnych inwestycji – dokończenia budowy opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego oraz budowy systemu kolektorów słonecznych w gminie Nieporęt.

Chór Klubu Seniora zapewnił oprawę artystyczną spotkania. Pan marszałek podziękował za udany, pełen młodzieńczej energii występ i podkreślił, że działalność w zespole jest uosobieniem godnego i wartościowego życia, sprawia także, że jego członkowie czują się docenieni i potrzebni.

Wręczył pamiątkowy puchar dyrygentowi zespołu panu Grzegorzowi Orlińskiemu oraz specjalne wyróżnienie, jakie jury festiwalu przyznało panu Piotrowi Śmiejczakowi, akompaniatorowi chóru.

Marszałek Województwa Mazowieckiego sprawuje patronat honorowy nad Festiwalem Sołectw, którego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.