Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Nieporęt

Na uroczystość otwarcia przybyli goście: Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser Biskup Warszawsko-Praski, Posłowie na Sejm RP Cezary Kucharski i Zenon Durka, księża Władysław Trojanowski, Tomasz Osiadacz, Marek Kruszewski, ksiądz kanonik Zbigniew Brzozowski, Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec, Wicestarosta Robert Wróbel, Radni Rady Powiatu Legionowskiego Bogusława Tomasik i Piotr Powała, Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki, pełnomocnik zarządu Województwa Mazowieckiego ds. osób niepełnosprawnych Artur Pozorek, radni i sołtysi.

Miejsce w sali zajęli także wszyscy uczniowie i w podniosłej atmosferze wprowadzono Poczet Sztandarowy Szkoły oraz dwie flagi – Polski i Gminy Nieporęt. W przemówieniu wójt Maciej Mazur podkreślił, że sala powstała przede wszystkim z myślą o uczniach i ich potrzebach i służyć im będzie w rozwijaniu sportowych pasji. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser, Wójt Gminy Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, Dyrektor Szkoły Edyta Kuś, Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kawka i reprezentująca uczniów Magdalena Wielgus. Po poświęceniu przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa, sala została przekazana szkole w użytkowanie – wójt Mazur wręczył dyrektor Edycie Kuś symboliczny klucz do budynku.

Przy występie zespołu „Limbos”, który wykonał popularne piosenki o tematyce sportowej, na telebimie wyświetlone zostały zdjęcia, dokumentujące przebieg budowy nowej sali. Gromkie brawa zebrał pokaz akrobatyki sportowej w wykonaniu członków Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz taneczny pokaz Zumby. Niespodzianką dla wszystkich był deszcz złotego konfetti, który zawirował w powietrzu na zakończenie oficjalnej części uroczystości. Sportową rywalizację w nowym pomieszczeniu rozpoczął Mecz Niepodległości w piłce siatkowej, który rozegrała reprezentacja dziewcząt Gminy Nieporęt z UKS Dębina w Stanisławowie Pierwszym pod kierunkiem trenera Dariusza Pieśniaka oraz drużyna nauczycieli, absolwentów i rodziców, z kapitanem Tomaszem Zalewskim.
W ramach obchodów Święta Niepodległości tradycyjnie od godzin porannych na Placu Wolności zorganizowany został piknik historyczny „Przez wieki w walce o niepodległość”, z czterema stanowiskami, reprezentującymi średniowiecze, okres napoleoński, powstanie styczniowe i drugą wojnę światową. Uczniowie wszystkich gminnych szkół oraz wychowankowie przedszkoli uczestniczyli w pokazach strojów, broni i walk rycerskich, korzystali z przejażdżek na koniach i zabytkowym wozem wojskowym.

Grupa Zawiszaków, która „rozbiła” obóz polowy, opowiadała swoim rówieśnikom o akcjach małego sabotażu, przeprowadzanych w czasie wojny i działalności Powstańczej Poczty Polowej. Swoje stanowisko miało Muzeum Wojska Polskiego, prezentujące współczesną broń jednostki wojskowej GROM oraz czołg Kubuś. W namiocie promocyjnym gminy rozdawane były flagi narodowe i mapy gminy Nieporęt, a Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne prezentowało zgromadzone przez członków militaria.

O godzinie 17.00 w kościele parafialnym w Nieporęcie odbyła się msza święta za Ojczyznę, koncelebrowana przez księży Władysława Trojanowskiego, Marka Kruszewskiego i Jacka Turka, którą uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe: 9 batalionu Dowodzenia 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Legionowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie, Wólce Radzymińskiej i Kątach Węgierskich, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym, SP im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, SP im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, SP im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej, SP im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. W uroczystości uczestniczył także szczep 14. Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt. Oprawę artystyczną zapewnił chór Echo Nieporętu. W dalszej części uroczystości, na placu Wolności, na którym stanęła Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Batalionu Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych pod dowództwem ppor. Marcina Szymańskiego i poczty sztandarowe, głos zabrał wójt Maciej Mazur.

Przypomniał trudną drogę, jaka musieli pokonać Polacy, dążąc do odzyskania niepodległości: „ (…) Wiele pokoleń Polaków trudziło się, abyśmy mogli żyć w wolnym, demokratycznym państwie. W tym wielopokoleniowym wysiłku swoje zasługi położyli także mieszkańcy naszej gminy. Ich odwagę i poświęcenie dla Polski upamiętniliśmy w 2010 r., stawiając tu, na placu Wolności, symboliczną tablicę. Dzięki nim od 25 lat możemy uczestniczyć w budowie nowej, prawdziwie wolnej Ojczyzny. Samodzielnie decydować o tym, jak mamy żyć i co jest dla nas najważniejsze, szczególnie tu, na własnym podwórku – w Gminie Nieporęt(…)”. Apel Pamięci Oręża Polskiego odczytał por. Stanisław Wiszniewski, a następnie delegacje reprezentujące samorządy, wojsko, policję, straż pożarną, stowarzyszenia i harcerzy, złożyły wiązanki przy pomniku pod Dębem Wolności.

Uroczystości zakończył występ chóru Echo Nieporętu i tradycyjna doskonała grochówka. Ciepły wieczór i migoczące światła płonących ognisk zachęcały do dłuższego pozostania na placu i rozmów w gronie znajomych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości