Obchody 3 maja w Nieporęcie

Uroczystość w Gminie Nieporęcie zainaugurowała msza święta w intencji Ojczyzny w kościele Niepokalanego Poczęcia N.M.P celebrowana przez ks. proboszcza Władysława Trojanowskiego. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, jednostek oświatowych, harcerze oraz mieszkańcy gminy Nieporęt. Mszę św. uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe: OSP w Kątach Węgierskich, OSP w Nieporęcie, OSP w Wólce Radzymińskiej, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie i Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej. Wyjątkowy charakter mszy nadała oprawa muzyczna przygotowana przez chór „Echo Nieporętu”.

Integralną częścią uroczystości było złożenie kwiatów przy pomniku pod Dębem Wolności na Placu Wolności. Delegacjom składającym kwiaty towarzyszyli harcerze. W imieniu mieszkańców Gminy Nieporęt kwiaty złożyli Wójt Sławomir Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, proboszcz Władysław Trojanowski oraz radni Gminy Nieporęt.

Uroczystość kontynuowana była w Gminnym Ośrodku Kultury. Chór „Echo Nieporętu” zaprezentował spektakl słowno-muzyczny, w którym przypomniał okoliczności uchwalania Konstytucji 3 maja przez Sejm Czteroletni oraz pięknie wykonał pieśni patriotyczne oddające atmosferę i emocje, które przed 224 laty towarzyszyły temu wielkiemu wydarzeniu. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Sławomir Maciej Mazur, który podkreślił, jak ważne dla Polaków jest kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, takich jak Konstytucja 3 maja, oraz podziękował wszystkim organizatorom i uczestnikom tegorocznych obchodów.