Obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej

W piątek po godzinie 14.00 delegacja gminna, w asyście Straży Gminnej, złożyła kwiaty w miejscach pamięci narodowej: przy pomniku na placu Wolności w Nieporęcie, przy pomniku Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza przy ulicy Nowolipie w Nieporęcie.

Główna uroczystość odbyła się wieczorem przy pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej. Licznie przybyli na nią mieszkańcy, przedstawiciele państwowych, powiatowych i gminnych władz samorządowych, kombatantów, wojska, policji, straży pożarnej, szkół, stowarzyszeń i harcerzy Szczepu 14 DH i GZ Nieporęt. Oprawę uroczystości zapewniła Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach, chór Młodzież 50+, poczty sztandarowe: Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Legionowie, Ochotniczych Straży Pożarnych w Wólce Radzymińskiej, Nieporęcie i Kątach Węgierskich, Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ im. Kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym, Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej. Przy pomniku wartę pełnili żołnierze 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ.

Uroczystość rozpoczęła msza święta polowa, koncelebrowana przez księży Władysława Trojanowskiego, Tomasza Osiadacza i Sławomira Brajczewskiego. Po uroczystym wprowadzeniu Kompanii Honorowej i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, a następnie Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, który odczytał list w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Apel pamięci Oręża Polskiego odczytał por. Łukasz Kulik z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ. Po salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty. Oficjalną część uroczystości zakończył występ chóru Młodzież 50+. Tradycyjnie, pozostała część wieczoru upłynęła zebranym przy wojskowej grochówce i rozmowach.

15 sierpnia w kościele parafialnym w Stanisławowie Pierwszym odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez księdza Tomasza Osiadacza. Uczestniczyli w niej mieszkańcy, przedstawiciele samorządu gminnego, m.in. Wójt Gminy Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, zastępca Wójta Alicja Sokołowska, Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, radni, sołtysi i harcerze ze Szczepu 14 DH i GZ Nieporęt.

Wartę przy tablicy pamiątkowej poświęconej poległym za Ojczyznę, pod którą uroczyście złożono wiązankę kwiatów, pełnili żołnierze 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ.

O pomniku 28. Pułku Strzelców Kaniowskim możemy przeczytać w zakładce HistoriaGaleria fotograficzna

Film z uroczystości w Wólce Radzymińskiej

Film z mszy świętej 15 sierpnia