Odprowadź podatek do swojej gminy, a pieniądze wrócą do Ciebie!

Budżet gminy zasilany jest corocznie wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym, który płaci każdy pracujący, emeryt i rencista. W 2013 roku 37,42 % płaconego przez nas podatku trafi do kasy gminy. Z dochodów z podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) finansowane są gminne inwestycje – budowa dróg, wodociągów i kanalizacji, oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, a także gminna oświata, kultura i sport.

Odprowadź podatek do swojej gminy, a pieniądze wrócą do Ciebie!