Otwarcie boiska w Stanisławowie Drugim

Z tej okazji na boisku rozegrany zostanie specjalny mecz siatkówki, pomiędzy dwoma popularnymi zespołami wokalnymi – Józefinkami i Młodzieżą 50+.
Zespoły przedstawią również program artystyczny pt. „Wilkowyjce”, którym reprezentowały
gminy zrzeszone w Partnerstwie Zalewu Zegrzyńskiego podczas II Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2013 w Parzęczewie.