Pięć zespołów na Trzech Króli

Zaprezentowały się trzy chóry seniorów – Zegrzynianki, Młodzież 50+ oraz Nieporęczanki. Wieczór zakończył Piena Voce, wprawdzie znacznie odbiegający wiekiem, ale już znany i lubiany, lubiący zaskakiwać repertuarem. Niespodzianką dla słuchaczy były występy zespołu Zbrucz z Tarnopola, który zaprezentował ukraiński folklor, piosenki i tańce ludowe, a także kolędy.

Jako pierwszy wystąpił zespół Zegrzynianki z Zegrza Południowego. Panie obchodzą właśnie jubileusz 10-lecia działalności artystycznej, mogą więc pochwalić się najdłuższym stażem w tej kategorii zespołów. To przykład zespołu Zegrzynianki zachęcił seniorów z innych miejscowości do wspólnego śpiewania. Z okazji jubileuszu wójt Maciej Mazur złożył Paniom serdeczne gratulacje i podziękowania za chwile wzruszeń i humoru, jakich dostarczyły słuchaczom podczas licznych występów.


Następny na scenie stanął chór Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego. Mimo znacznie krótszego stażu ma już na swoim koncie ważne osiągnięcia, wystarczy wymienić pierwszą nagrodę zdobytą we wrześniu podczas Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Zaprezentował mniej znane, pełne humoru kolędy, które bardzo podobały się publiczności. Na uznanie zasługują też piękne kreacje członków, a przede wszystkim członkiń chóru.

Najkrótszy staż ma zespól Nieporęczanki z Nieporętu, w którego składzie, wbrew nazwie, są też piękne męskie głosy. Krótki staż nie przeszkodził w osiągnięciu wysokiego poziomu artystycznego i przygotowaniu pięknych kolęd.

Obydwa chóry – Młodzież 50+ oraz Nieporęczanki wezmą udział w V Przeglądzie Kolędowe Serce Mazowsza w Zegrzu, już dzisiaj, 7 stycznia. Życzymy sukcesów!

Wieczór zakończył występ najmłodszego zespołu wokalnego Piena Voce, który zaśpiewał nie tylko nastrojowe kolędy. Brawurowe wykonanie popularnego przeboju Ona tańczy dla mnie, z układem choreograficznym, przypomniało widowni o karnawale.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców można było śmiało stwierdzić, że Gmina Nieporęt to prawdziwie rozśpiewane miejsce. Czekamy na następnych wykonawców!

Zapraszamy do obejrzenia galerii