„Piosenka jest dobra na wszystko”

I Gminny Konkurs Wokalny „Piosenka jest dobra na wszystko” rozstrzygnięty.

Konkurs był adresowany do uczniów klas I – III. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Oprócz świetnego przygotowania wokalnego ujęli jurorów oraz publiczność swobodą na scenie, a także ciekawą interpretacją wykonywanych utworów.
Jury, w którym zasiadali sami profesjonaliści: p. Maria Silva, p. Marta
Pniewska – Przygodzka oraz ks. Piotr Śliwka, stanęło przed wielkim
wyzwaniem. Wybór zwycięzcy wcale nie był oczywisty, gdyż poziom
zaprezentowany przez młodych artystów był bardzo wyrównany.

Zarówno uczestnicy, jak również ich opiekunowie, z niecierpliwością oczekiwali na wyniki konkursu. Nazwiska laureatów odczytała p. Maria Silva. I miejsce otrzymały ex aequo Victoria Mańk ze Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie oraz Julia Kutra ze Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie. II miejsce, również ex aequo jury przyznało Lenie Grobel ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach i Joannie Kołakowskiej ze Szkoły Podstawowej w Nieporęcie. III miejsca nie przyznano.

Jury postanowiło jednak wyróżnić jeszcze trzy uczestniczki konkursu:
Patrycję Dąbkowską ze Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów
Kościuszkowskich w Izabelinie, Emilię Trzonkowską ze Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie oraz Zuzannę Wolińską ze Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Józefowie. Po ogłoszeniu
wyników wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie oraz skromne upominki.
Finał konkursu odbędzie się podczas imprezy U – rodziny Sołtysa w Józefowie, w niedzielę, 27 maja. Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody oraz wykonają piosenki, które przyniosły im wygraną.

Gratulujemy młodym artystom i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w niedzielnej zabawie!!!

Renata Kuś

Zapraszamy do obejrzenia galerii