Powiatowy finał III edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” rozstrzygnięty

Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny z 7 szkół podstawowych powiatu legionowskiego, które rozwiązywały test wiedzy o bezpieczeństwie.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem test był rozwiązywany drużynowo. Składał się z 20 pytań i zadań, wśród których były między innymi pytania o ogólnopolskie numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, obowiązkowe wyposażenie roweru, prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię, zachowania świadczące o cyberprzemocy, stopnie policyjne oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po podsumowaniu wyników testu okazało się, że drużyna ze Szkoły Podstawowej w Izabelinie w składzie: Aleksandra Pieśćkiewicz, Lena Stankiewicz, Karolina Bartosiak, uzyskała najwięcej, bo 27 punktów. Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat legionowski w etapie finałowym.

Na zakończenie, oprócz policyjnych gratulacji i dyplomów dla wszystkich drużyn, uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez lokalne samorządy powiatu legionowskiego. Nagrody wręczyli Komendant Powiatowy Policji w Legionowie nadkomisarz Paweł Piasecki oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Legionowie Dorota Kuchta.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!