Przebudowa ulicy Małołęckiej

Na odcinku ok. 1 km zrealizowane zostanie frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na siatce wzmacniającej oraz uporządkowanie poboczy.
Wykonawcą prac została firma Drogi i Mosty, Jan Kaczmarczyk, Kacice k. Pułtuska.

Koszt inwestycji wyniesie 398 tys. złotych, planowany termin jej ukończenia upływa 30 czerwca 2015 r.