Przebudowa ulicy Słonecznej do 30 kwietnia

Prace prowadzone są na odcinku od ulicy Strużańskiej do ulicy Tęczowej. Wykonywana jest nowa podbudowa i odwodnienie drogi, położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.
W związku z trwającymi robotami, droga została zamknięta, z zabezpieczeniem możliwości dojazdu do posesji. Zamkniecie drogi potrwa do 30 kwietnia.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.