Renowacja kanału zrzutowego

Prace polegały na wzmocnieniu i uszczelnieniu kanału (wykonanego z kamionki) na odcinku długości 185 metrów, przy zastosowaniu techniki bezwykopowej. Jest to technika nieinwazyjna i nieuciążliwa dla otoczenia. Dzięki jej zastosowaniu mieszkańcy posesji, przez których działki przebiega kanał i znajdują się studnie rewizyjne, nie byli narażeni na uciążliwe roboty ziemne. Do kanału wprowadza się rękaw, przepychany sprężonym powietrzem do następnej studni, który napełniany jest wodą podgrzewaną do temperatury ponad 90o C. W trakcie tej operacji rękaw ulega utwardzeniu, uszczelniając i wzmacniając kanał kamionkowy.

Decyzja o przeprowadzeniu renowacji zapadła po wcześniejszym wykonaniu inspekcji telewizyjnej kanału na zlecenie Gminnego Zakładu Komunalnego. Wykazała ona, że korzenie drzew i krzewów spowodowały miejscowe nieszczelności, które należało zlikwidować. Kanał został oczyszczony z narośli i osadów, a następnie przeprowadzona została jego renowacja. Roboty na zlecenie Urzędu Gminy Nieporęt wykonała firma AARSLEFF za cenę 145 tys. zł.
– Chciałbym serdecznie podziękować właścicielom posesji, którzy udostępnili dojście do studni rewizyjnych na działkach. Bez ich współpracy i pomocy praca nie mogłaby być wykonana – mówi dyrektor GZK Lech Gąsior.