Rocznica Konstytucji 3 Maja

W Warszawie tego dnia można było obejrzeć oryginał Ustawy, który w honorowej wojskowej asyście wyeksponowany był w galerii Kordegarda. Na co dzień dokument przechowywany jest w Archiwum Akt Dawnych.

W Nieporęcie uroczystość rozpoczęła w kościele parafialnym msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz Proboszcz Jerzy Sieńkowski. W uroczystej liturgii uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Sławomir Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Eugeniusz Woźniakowski, Wicestarosta Robert Wróbel, reprezentujący 1 Dywizję Zmechanizowaną im. T. Kościuszki w Legionowie ppłk Wojciech Płocica oraz mjr Piotr Michrowski, Zastępca Dowódcy 9 Batalionu Łączności DWLąd. w Białobrzegach mjr Robert Liberadzki, st. kpt Dariusz Jakubowski z PSP w Legionowie, po Komendanta Komisariatu Policji w Nieporęcie podkomisarz Grzegorz Napiórkowski, Prezes ZKRPiBWP w Legionowie płk Kazimierz Przymusiński, Krystyna Malinowska-Lerman Honorowy Obywatel Gminy Nieporęt, radni gminni oraz powiatowi, sołtysi.

Przybyły również poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich, Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej, poczty sztandarowe szkół podstawowych w Nieporęcie, Białobrzegach, Wólce Radzymińskiej i Józefowie, poczty reprezentujący Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym oraz drużynę harcerzy z Izabelina.

Po mszy wystąpił chór z Gimnazjum pod kierunkiem Barbary Jankowskiej oraz zespół Piena Voce z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie, prowadzony przez Katarzynę Ignaciuk.
Pięknie zabrzmiały patriotyczne pieśni w murach nieporęckiej świątyni, stanowiąc dopełnienie mszy świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny.

Uroczystość kontynuowana była na Placu Wolności. Po przemówieniu Wójta Gminy, przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem, udekorowanym biało-czerwonymi flagami. Na zakończenie na Placu zabrzmiała odśpiewana przez wszystkich „Rota”.
Zapraszamy do galerii