Rozbiórka sali gimnastycznej

Prace przy rozbiórce zrealizowane zostały bardzo sprawnie. Już następnego dnia, po zrobieniu powyższego zdjęcia, w miejscu sali piętrzył się stos desek i gruzu. Po uporządkowaniu terenu ruszy budowa fundamentów nowej hali oraz wymiana okien w łączniku.