Spotkanie z przedsiębiorcami

Działalność firm przynosi gminie wymierne korzyści w postaci odprowadzanych przez nie podatków. To one stwarzają możliwość inwestowania i rozwijania gminnej infrastruktury, oświaty, kultury i sportu. Nie mniej ważne są miejsca pracy dla mieszkańców, skutecznie ograniczające stopień bezrobocia. Sukcesy osiągane przez firmy w działalności gospodarczej, przekładają się często na zaangażowanie w życie społeczne gminy, wspieranie inicjatyw kulturalnych, sportowych i oświatowych. Organizacja wielu imprez możliwa była właśnie dzięki pomocy przedstawicieli środowiska przedsiębiorców.

Podczas wtorkowego, organizowanego w tym roku już po raz trzeci, spotkania wójt Maciej Mazur serdecznie podziękował przybyłym za współpracę w 2010 roku i aktywne wspieranie rozwoju gminy Nieporęt. Szczególne słowa uznania skierował do wieloletniego dyrektora Lantmannen Unibake Polska Witolda Lisieckiego, który zakończył swoją pracę w polskim oddziale firmy i będzie teraz odpowiedzialny za organizację nowych zakładów produkcyjnych na rynkach Europy wschodniej i południowej. Zakład w Stanisławowie Pierwszym, który powstał na początku trudnych dla samorządu lat 90-tych, zapoczątkował rozwój w tym miejscu gminnej strefy przemysłowej i powstanie wielu cennych nowych miejsc pracy. Dyrektor Lisiecki od lat wspierał organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Nieporęt, a zwłaszcza znakomitych koncertów muzyki kameralnej.

W podziękowaniu za długie lata efektywnej współpracy, dyrektor Lisiecki wyróżniony został statuetką przedstawiającą symbole gminy Nieporęt – łódź ze snopem Wazów, z żaglem w kształcie litery N.

Tradycją spotkań jest wręczenie dyplomów i pamiątkowych przypinek przedstawicielom firm, które po raz pierwszy uczestniczą w spotkaniu. W tym roku do grona już wyróżnionych przedsiębiorców dołączyło 22 kolejnych.

Organizatorzy zatroszczyli się również o chwilę rozrywki dla uczestników spotkania. Dostarczył jej młody, ale biegły w swojej sztuce, iluzjonista Jakub Walkowiak. Prezentowane przez niego triki wzbudziły uznanie widowni i tęsknotę za możliwością wykorzystania ich w codziennym życiu, szczególnie zawodowym…

Nie zabrakło również kwiatów i serdecznych życzeń dla przybyłych Pań, z okazji przypadającego również tego dnia Święta Kobiet.

Pokaz iluzji

Zapraszmy do galerii