Środki unijne na budowę kanalizacji i wodociągu w Nieporęcie

Dokumenty w sprawie uzyskania środków unijnych na budowę kanalizacji i wodociągu w Nieporęcie złożone zostały w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie już jesienią 2008 roku. Po pierwszej weryfikacji Gmina Nieporęt znalazła się na wysokiej pozycji na ogłoszonej liście, gwarantującej przyznanie środków. Niestety, po kolejnej niespodziewanej weryfikacji, straciliśmy szansę na uzyskanie dofinansowania. Starania wójta Mazura i liczne odwołania kierowane do MJWPU przyniosły wreszcie pozytywny rezultat. Ostateczna umowa w sprawie przyznania Gminie Nieporęt środków unijnych podpisana została 28 lipca.
Wartość całej inwestycji to blisko 6 mln złotych, dofinansowanie wyniesie 85% kosztów

Realizacja tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji odbywa się w ramach przedsięwzięcia „Czysta Gmina Nieporęt – czysty Zalew Zegrzyński – budowa systemu odbioru i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nieporęt”. Projekt zakłada budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza w Nieporęcie, na odcinku od ulicy Szkolnej do stacji PKP. Na takie usytuowanie infrastruktury potrzebna była zgoda (wyjątkowa) zarządcy drogi – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz dodatkowe uzgodnienia z Marszałkiem Województwa. Nowy wodociąg będzie miał 1,1 km długości, kanalizacja – 1,5 km. Już w ubiegłym roku wykonana została kanalizacja w ulicy Chabrowej, która jest częścią całego projektu. Inwestycja obejmie również budowę pompowni podziemnej na ul. Chłodnej, a także przyłączy kanalizacyjnych do granic posesji.

Szacuje się, że z infrastruktury korzystać będzie blisko 200 osób.

Prace budowlane rozpoczną się w tym roku, ich zakończenie planowane jest najpóźniej w czerwcu 2012 r.