Sukcesy przedszkolaków z Akademii Małych Odkrywców

Z ogromnym zapałem oraz dużym poświęceniem przygotowują się do konkursów plastycznych, recytatorskich oraz muzycznych. Tegoroczny listopad obfitował w sukcesy.

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Las domem Zwierząt” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie Zuzia Dynoch zdobyła II miejsce. Celem konkursu byłom.in. propagowanie wiedzy o lesie, poznanie warunków życia niektórych zwierząt, kształtowanie wrażliwości i szacunku dla ojczystej przyrody. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło ponad 300 prac z całej Polski.

Praca Zuzi została przygotowana pod kierunkiem Elżbiety Szewc.
Sukces cieszy tym bardziej, że wyróżniono najmłodszego przedszkolaka, dopiero rozpoczynającego edukację przedszkolną.
Uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród odbyło się 20 listopada
Również drugie miejsce zdobyła dziesięcioosobowa grupa przedszkolaków w IV edycji konkursu powiatowego „Zdrowie w bajce”. Tematem przewodnim było hasło „Sport to zdrowie”. Organizowany przez Starostwo Powiatowe, Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną oraz Przedszkole „Przy Lesie” konkurs miał na celu pogłębienie świadomości dzieci na temat zdrowego trybu życia a także kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

Pięciolatki przygotowały z pomocą cioci Wioli, przedstawienie: „Krótka scenka i piosenka” pod tytułem: „Bywa czasem i tak” . Słowa i muzykę skomponowała nauczycielka rytmiki Monika Kamińska. Warto podkreślić, że w kategorii wiekowej 5-6 lat – klasa „0” (dzieci z grup 5-latków w przedszkolach oraz klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych) dzieci z Akademii były najmłodszymi uczestnikami na 12 grup. Na scenę weszły jako pierwsze i jako jedyne nie używały mikrofonów, a mimo to doskonale było je słychać nawet na końcu sali.

Źródło – http://gpzp.nieporet.pl/