Uczymy się ratować życie

„Gdyby, co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie”.

W ramach realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie oraz programu profilaktycznego „Trzymaj formę!” uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieporęcie przeszli szkolenie z zakresu udzielania i wzywania pomocy. Wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez doktora medycyny Grzegorza Krasowskiego.

Uświadomił dzieciom i młodzieży, że i oni mogą pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Szczególną uwagę zwrócił na to, że zanim zaczniemy działać, musimy zadbać o bezpieczeństwo nie tylko osoby, której pomagamy, ale również o swoje. Uświadomił, że nie pomożemy nikomu, jeżeli nam się coś stanie.

Dzieci dowiedziały się, jak zabezpieczyć miejsce tragicznego zdarzenia oraz że zaraz potem powinny sprawdzić, czy osoba, której pomagają, jest przytomna. Jeśli okaże się, że nie reaguje, powinny natychmiast zawiadomić pogotowie ratunkowe, korzystając z numeru telefonu ratunkowego – 112.

Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przećwiczyli prowadzenie akcji ratowniczej wykorzystując fantomy, które szkoła dostała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, doskonale radząc sobie z wykonywaniem instrukcji lekarza.

Do tej pory szkoleniem zostały objęte trzy klasy, w kolejnych tygodniach planowane są dalsze szkolenia, w tym warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

uczniowie uczą się udzielania pierwszej pomocy