Uroczyste otwarcie boiska

Boisko, którego budowa kosztowała budżet gminy 212 tys. złotych, ma wymiary 32 m x 18 m. Na płycie o nawierzchni poliuretanowej wytyczone są boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego. Zamontowane jest pełne wyposażenie sportowe – bramki, kosze, siatki. Teren jest ogrodzony piłkochwytami.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – wójt Maciej Mazur, zastępca wójta Alicja Sokołowska, dyrektor GOSIR Andrzej Kula, radni i sołtysi. Spotkanie przygotowała i nad jego przebiegiem czuwała sołtys i jednocześnie kierownik ośrodka Wiesława Bielska. Boisko poświęcił ksiądz proboszcz Tomasz Chciałowski, wyrażając zadowolenie z jego powstania oraz nadzieję, że przez lata będzie dobrze służył mieszkańcom. Po przecięciu wstęgi inauguracyjny mecz siatkówki rozegrały dwa, dobrze wszystkim znane, zespoły (wokalne) – Józefinki i Młodzież 50+. Zacięta walka zakończyła się remisem 11:11.

Goście obejrzeli również program, jakim oba zespoły reprezentowały gminy zrzeszone w Partnerstwie Zalewu Zegrzyńskiego podczas II Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2013 w Parzęczewie. Zarówno żywiołowe piosenki, jak i humorystyczne skecze o tematyce nawiązującej do popularnego serialu „Ranczo” bardzo podobały się widowni. Sołtys Wiesława Bielska otrzymała serdeczne podziękowania od artystów za integrowanie środowiska i stworzenie warunków, w których mieszkańcy chętnie angażują się w działalność kulturalną. Na zakończenie wieczoru wszyscy obecni z przyjemnością skosztowali tortu w kształcie boiska.