W rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Pod Dębem Wolności złożono 6 biało-czerwonych róż, oddzielnie każdemu z 6 mieszkańców naszej Gminy, uczestników bitwy. Ich nazwiska zaczerpnięte zostały z wykazu „Indeks Represjonowanych”, opracowanego przez „Ośrodek Karta”. W indeksie tym widnieje sześć nazwisk żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, uczestniczących w bitwie pod Monte Cassino, pochodzących z gminy Nieporęt: sierż. Marcin Szyperek s. Stanisława, Franciszek Jankowski s. Andrzeja, Feliks Kawka s. Chryzostoma, Franciszek Olechowski s. Jana, Jan Szaturski s. Feliksa,
Stanisław Woźniakowski s Franciszka.

Stowarzyszeniu znane są dalsze losy sierż. Marcina Szyperka, o pięciu pozostałych uczestnikach bitwy brakuje bliższych danych. Członkowie Stowarzyszenia zwracają się z prośbą o udostępnienie posiadanych informacji o tych żołnierzach, by w następną rocznicę można było przekazać mieszkańcom ich dzieje i historie.