Wakacyjne remonty szkół i przedszkoli

– W szkole w Białobrzegach trwa remont stołówki, mający na celu jej powiększenie. Zburzona została ściana dzieląca dwa pomieszczenia, powstało jedno większe. Wymieniona zostanie nawierzchnia podłogi na wykładzinę typu tarket i pomalowane ściany.
Wydzielone zostanie także dodatkowe pomieszczenie szatni sportowej dla uczniów.
Inwestycję za kwotę przeszło 29 tys. zł realizuje firma Wald-Glob z Pułtuska.

– W przedszkolu w Białobrzegach trwa wymiana instalacji co w całym budynku. Nowe grzejniki będą dostosowane do parametrów wymienionego wcześniej pieca co.
Wykonawcą prac jest firma EDBUDEX z Legionowa.
Koszt prac wyniesie 70 tys. zł.

– W przedszkolu w Nieporęcie trwają prace związane z wygospodarowaniem nowego, większego pomieszczenia dydaktycznego dla dzieci. Przebudowa wiąże się też z powstaniem nowego układu korytarzy w budynku.
Prace wykonuje firma EDBUDEX z Legionowa, za kwotę blisko 20 tys. zł.

– W szkole w Wólce Radzymińskiej firma Kalbud z Legionowa wymieni część ogrodzenia zewnętrznego.
Koszt prac to 18,5 tys. zł.

Termin ukończenia wszystkich prac upływa z koncem sierpnia.