Warsztaty w lesie

Spotkanie, którego celem było poznanie warunków życia dzikich zwierząt zimą, odbyło się w okolicy Uroczyska Złodziejska Góra. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami. Pracowali w trzech grupach zadaniowych pod kierunkiem leśniczego Czarnej Strugi, pana Jerzego Dyło, podleśniczego Tomasza Dębskiego oraz edukatorów – Artura Ostrowskiego i Krzysztofa Mireckiego.

Podczas wspólnej wędrówki przez las, niespodziewanie pozbawiony zimowej szaty, dzieci tropiły ślady saren, borsuka, dzików. Oglądały imponujące żeremia bobrów. Wędrówce towarzyszyła interesująca opowieść leśniczych. Do zimowych warsztatów szkoła przygotowywała się od jesieni. Już wówczas rozpoczęła się zbiórka kasztanów i żołędzi, które następnie suszono i starannie przechowywano, aby zimą posłużyły za pokarm dla dzikich zwierząt.

Warsztatowy charakter zajęć ma niezwykłą wartość dla współczesnej szkoły. Pozwala w praktyczny sposób zdobywać wiedzę i umiejętności. Dodatkowo, bezpośrednia, ukierunkowana obserwacja środowiska przyrodniczego umożliwia dzieciom samodzielne dochodzenie do wniosków, co jest podstawą nowoczesnego nauczania.

Warsztaty w lesie
Warsztaty w lesie
Warsztaty w lesie
Warsztaty w lesie