Wrześniowa rocznica

Na plac Wolności w Nieporęcie przybyli harcerze ze Szczepu 14. Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Nieporęt, przedstawiciele samorządu gminnego oraz Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym, mieszkańcy.

Wiązanki kwiatów przy pomniku pod Dębem Wolności złożyli Wójt Gminy Maciej Mazur, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski, radny Stanisław Koperski oraz uczniowie Gimnazjum. W asyście harcerzy kwiaty złożone zostały także na cmentarzu parafialnym w Nieporęcie, na grobach rozstrzelanych żołnierzy AK oraz na grobie nieznanego żołnierza Wojska Polskiego, poległego 1 września 1939 roku. Harcerze uczcili pamięć bohaterskich działań harcerzy Szarych Szeregów w Zegrzu Południowym, którzy organizowali w latach 1943-44 akcje małego sabotażu przeciwko okupantowi niemieckiemu.