Wypełnij deklarację „śmieciową”

Urząd Gminy Nieporęt informuje, że z końcem marca br. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości (domów jednorodzinnych i wielorodzinnych), którzy nie zdążyli wywiązać się z tego obowiązku, zobowiązani są złożyć ją najpóźniej do 30 kwietnia 2013 r.

W przypadku gdy, deklaracja nie zostanie złożona w wyżej wyznaczonym terminie, wówczas wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej na podstawie stawek opłat dotyczących odpadów niesegregowanych tj. 20 zł od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Pobierz deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz do wypełnienia również w wersji elektronicznej utworzony w postaci pliku pdf.
Przed rozpoczęciem wypełniania formularz należy zapisać na dysku lokalnym komputera np. na pulpicie.
Formularz poprawnie otwiera się za pomocą Adobe Reader w wersji 9 lub nowszej.
(Program Adobe Reader dostępny jest bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com/go/getreader/)