XVI edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy
z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 28 sierpnia br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 221, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl oraz na stronie http://www.nagroda.mazovia.pl