Zapłać podatek!

Obowiązek uregulowania pierwszej raty podatku minął 15 marca. Termin zapłaty kolejnej upłynął 15 maja.

Osoby, które nie zapłaciły w terminie, prosimy o niezwłoczne uregulowanie należności.

Płatność następnej, trzeciej raty podatku, upływa 15 września