Zaprzysiężenie Wójta Gminy Nieporęt

Był to najważniejszy punkt sesji. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Hieronim Czernicki wręczył wójtowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Nieporęt. Następnie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie w obecności radnych, sołtysów, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników działów Urzędu Gminy i przybyłych gości. Wójt Maciej Mazur serdecznie podziękował Gminnej Komisji Wyborczej za przygotowanie i sprawne zorganizowanie wyborów oraz ponownie pogratulował radnym osiągniętego wyniku. Przedstawił też najważniejsze inwestycje i sprawy, czekające na realizację w ciągu najbliższych czterech lat. Spotkanie zakończyły życzenia zgodnej i owocnej współpracy Rady Gminy z wójtem Maciejem Mazurem.

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Nieporęt
Zaprzysiężenie Wójta Gminy Nieporęt