„…Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć…” – przegląd stomatologiczny dla dzieci

Podczas wizyty odbył się przegląd zębów mający na celu profilaktykę przeciwpróchniczą oraz badanie wad zgryzu. Najmłodsi otrzymali instruktaż prawidłowego szczotkowania zębów.

Warunkiem udziału w akcji było wypełnienie przez rodziców oświadczenia i podpisanie zgody na przeprowadzenie wyżej wymienionego badania. Po badaniu rodzice otrzymali pełną dokumentację medyczną swoich dzieci, a mali pacjenci w nagrodę za pokonanie lęków i obaw otrzymali szczoteczki i pasty do zębów.

Fundacja Wiewiórki Julii to organizacja użytku publicznego, której celem jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej:
– dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;
– dzieciom oraz młodzieży z placówek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza;
– regularne bezpłatne konsultacje i przeglądy grup dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym;
– pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży – w tym „Dentobus” oraz akcje „Tramwaje Zdrowego Uśmiechu”, mające na celu propagowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji znajdziecie Państwo na stronie: www.wiewiorkajulia.pl

Iwona Kopka