„Ziemia jest tylko jedna”

Głównym punktem obchodów jest Ekoturniej, organizowany przez p. Marlenę Kujawę dla uczniów klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki”. Wykorzystuje on najskuteczniejszą w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym formę nauki poprzez działanie i przeżywanie, wzbudzając zawsze ogromne emocje..
Ziemia to nasz wspólny dom.
Dom wszystkich ludzi.
Dbajmy więc o nią wszyscy.
Niech trwa jak najdłużej.

Niech nadal będzie od lasów zielona,
Niebieska od jezior i mórz
złota jak słońce, co nad nią świeci
pomarańczowa jak motyli rój.

Tak, jak w wierszu uczestnicy reprezentowali cztery grupy: klasie III przyporządkowany został kolor zielony, który symbolizował świat roślin, klasa II wystąpiła w koszulkach w kolorze niebieskim, który zawsze kojarzy się z wodą, klasa I to żółte słoneczko, bez którego nie byłoby życia na ziemi, a „zerówce” pozostał kolor pomarańczowy – jak skrzydełka motyli.

Do pierwszego zadania, którym było przygotowanie plakatów, uczniowie podeszli z wielkim zaangażowaniem. Stosując różnorodne techniki plastyczne w czytelny i przejrzysty sposób przedstawili swoją wizję hasła „Ziemia jest tylko jedna”. Za to zadanie otrzymali po 3 punkty. Następnie próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „W jaki sposób możemy troszczyć się o Ziemię?”. Wspólne wnioski zostały zapisane przez poszczególne grupy i przedstawione na forum przynosząc drużynom kolejne punkty. Uczniowie musieli również wykazać się wiedzą przyrodniczą. Reprezentanci klas losowali zagadki wybierając odpowiedni kolor pojemnika do segregacji śmieci.

Wszystkie udzielone przez dzieci odpowiedzi były poprawne, co pokazało, że doskonale orientują się w środowisku przyrodniczym. Dzięki tej konkurencji konta drużyn wzbogaciły się o następną „porcję” punktów. Na koniec uczniowie zaprezentowali piosenki o tematyce ekologicznej, dając popis swoich umiejętności wokalnych. Jury najwyżej oceniło występy dzieci z „zerówki” i klasy III, które nie tylko zaśpiewały, ale połączyły swój występ z czytelną choreografią. I właśnie ta konkurencja przesądziła o ich zwycięstwie, dając obu drużynom pierwsze miejsce. Uczniowie klasy I i II z równą ilością punktów zajęli miejsce drugie.

I chociaż Ekoturniej to świetna zabawa, to jednak klasowe zmagania z przyrodą obserwuje jury, w którym w tym roku zasiadali: p. Mirosław Wróblewski – leśniczy, p. Dariusz Wróbel, p. Regina Sokołowska i p. Agata Łukasiuk. Po wręczeniu dyplomów uczniowie zaprosili członków komisji do wspólnego zdjęcia.