10 lat „Z PRZYRODĄ NA TY” w Józefowie

Jak przystało na jubileusz, wydarzenie to miało bardzo uroczysty charakter, o co zadbały organizatorki konkursu – panie Jolanta Wojdalska i Agnieszka Sysiak.

Uczestnicy konkursu to wyłonieni w etapie szkolnym uczniowie klas IV – VI, po trzy osoby z każdej szkoły w Gminie Nieporęt. W finale mieli oni do rozwiązania test, składający się z 60 zadań ( 45 opracowanych wcześniej i 15 zadań „niespodzianek”). Po konkursowych zmaganiach czekała na nich niespodzianka – różnego rodzaju eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. W tym czasie prace konkursowe zostały sprawdzone przez komisję, w której skład weszły panie uczące przyrody w poszczególnych szkołach.

Dalszą część uroczystości poprowadziła dyrektor Agnieszka Powała. Powitała przybyłych gości: Wójta Gminy Nieporęt – Sławomira Macieja Mazura, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Henrykę Galas, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Mariana Oszczyka, kierownika Działu Ochrony Środowiska – Dariusza Wróbla oraz leśniczego – Gerarda Hoję. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć program artystyczny pt. „Jaś Śmiecialski” w wykonaniu uczniów klas IA i IC. Po tym nastąpił wyczekiwany z niecierpliwością moment
ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród i dyplomów.

Tytuł Laureata zdobyli:

Mateusz Skierczyński – SP Józefów – 56 pkt.
Klaudia Komoniewska – SP Wólka Radzymińska – 56 pkt.
Michał Sobieski – SP Józefów – 56 pkt.
Julia Marzec – SP Białobrzegi – 55 pkt.
Julia Kostro – SP Wólka Radzymińska – 55 pkt.
Katarzyna Kopecka – SP Białobrzegi – 54 pkt.
Mariusz Markiewicz – SP Nieporęt – 53 pkt.(+ 6 w dogrywce)

Tytuł Finalisty zdobyli:

Piotr Strzemieczny-SP Józefów-53 pkt.(+ 5 w dogrywce), Jakub Zając-SP
Nieporęt-52 pkt.,
Katarzyna Szaturska-SP Wólka Radzymińska-50 pkt., Paulina Wróbel-SP
Białobrzegi-50pkt.,
Maria Wróbel-SP Izabelin-50 pkt., Michał Słowik-SP Nieporęt-49 pkt., Julia
Gołota-SP Izabelin-48 pkt., Aleksandra Kempfi-SP Izabelin-48 pkt.

Nagrody w konkursie plastycznym dla klas 0 – III otrzymali:

1. Wiktoria Balcerzak – SP Józefów
2. Małgorzata Elmer – SP Józefów
3. Kinga Kalata – SP Wólka Radzymińska

Wyróżnienia:

Joanna Aniołkowska – SP Nieporęt
Mikołaj Pisarski – SP Izabelin

X edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczego zakończyła się niespodziankami przygotowanymi przez dyrektor, Agnieszkę Powała. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każda szkoła otrzymała sadzonkę drzewa liściastego. Ponadto został doceniony trud i wysiłek osób współorganizujących to ważne przedsięwzięcie – wręczono im sadzonki roślin iglastych. Ostatnim punktem obchodów był tort – niespodzianka.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują:
– Wójtowi Gminy Sławomirowi Maciejowi Mazurowi za wsparcie i honorowy patronat,
– Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Henryce Galas za wsparcie i 10-letnią współpracę,
– Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Marianowi Oszczykowi za wsparcie i 10-letnią współpracę
– Kierownikowi Działu Ochrony Środowiska Dariuszowi Wróblowi za bardzo dobrą współpracę,
– leśniczemu Gerardowi Hoja za 10-letnią pomoc w organizacji,
– nauczycielkom przyrody Marlenie Kujawie, Marii Markiewicz, Alinie Zalewskiej, Jolancie Wojdalskiej, Monice Wysockiej (w zastępstwie za Iwonę Zubel),
– Państwu Marcie i Mariuszowi Kawka za dostarczenie roślin, które stanowiły piękną, żywą oprawę jubileuszu,
– Dorocie Malinowskiej i Magdzie Iwanowskiej za przygotowanie eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych,
– Monice Modelewskiej – Maślance i Wioletcie Kunkel za przygotowanie części artystycznej,
– Paulinie Nowaczyk – Pisarskiej, Urszuli Ciosek i Izabeli Szeląg za wykonanie dekoracji,
– za 10-letnią współpracę i organizację Pani Agnieszce Sysiak oraz wszystkim osobom, które od lat współpracują przy jego organizacji.

Szczególne podziękowania składamy dyrektor Agnieszce Powała.

J. Wojdalska


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć