„Akademia Małych Odkrywców” z certyfikatem

Kapituła do spraw przyznawania certyfikatów wysoko oceniła nasze sprawozdanie z optymistycznych działań w placówce i przyznała nam CERTYFIKAT Optymistyczne Przedszkole.
Gala wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 21 marca 2013 r. na XII Zjeździe Optymistycznych Przedszkoli w Toruniu. Nauczycielki naszego przedszkola Elżbieta Szewc i Wioletta Łępicka odebrały z rąk Przewodniczącej Kapituły Anny Kondraszuk i autorki programu Mireli Nawrot Certyfikat „Optymistyczne Przedszkole” oraz Dyplom dla przedszkola za czynne uczestnictwo w programie, jak również dodatkowy Certyfikat Sieci Uczących się przedszkoli „Supeł” za przyczynianie się do podnoszenia jakości wychowania przedszkolnego. Otrzymałyśmy także dyplom – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na Optymistyczny komiks, a laureatem został Oskar Stolarek z grupy Wynalazców.

Certyfikat „Optymistyczne Przedszkole” został przyznany Naszej Akademii już w drugim roku realizacji programu. Jest on przyznawany na pięć lat i jest efektem pracy nauczycieli, pracowników, dzieci i ich rodziców. Nasze przedszkole jest pierwszym w gminie Nieporęt, które znalazło się w gronie placówek z ogólnopolskim certyfikatem jakości.

Program „Optymistyczne Przedszkole” jest innowacyjnym ogólnopolskim programem, który ma na celu rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Program „Optymistyczne Przedszkole” jest programem samokształceniowym. Nauczyciele otrzymują materiały, które stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi.

W optymistycznym przedszkolu wszyscy uczą się życzliwości, empatii, przyjaźni, pomagania sobie, nie ma złośliwości, agresji i przemocy. Personel optymistycznego przedszkola świadomie, poprzez szkolenia i refleksje pracuje nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych. Urządzenie wnętrza przedszkola sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju i rozwojowi zainteresowań dzieci. Program „Optymistyczne przedszkole” oparty jest na idei głoszonej przez amerykańskiego profesora psychologii Martina E. P. Seligmana. Jego badania nad depresją doprowadziły go do wniosku, że staje się ona powszechnym zjawiskiem i dotyczy coraz młodszych roczników.
Zaproponował program, który może pomóc rodzicom i wychowawcom nauczenia dziecka zaradności, optymizmu i samodzielności. Dzięki temu dziecko będzie odporne na zjawisko wyuczonej bezradności i znacznie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia.

Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W programie przewija się takie hasło, jak „dobry kolega, dobra koleżanka”, zachęcające do podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci. Realizując program opierałyśmy się na siedmiu kolorach tęczy oraz na ósmym kolorze –uśmiechu dziecka. Wszystkie podejmowane przez nasz działania miały na celu dostarczenie dzieciom wiele radości ,uśmiechu i dobrej, twórczej zabawy.

Jednak aby móc wychować optymistę sami musieliśmy odszukać
i wyeksponować nasze pokłady pozytywnych i optymistycznych emocji.
Dlatego też nauczyciele i pracownicy administracyjno – obsługowi stworzyli klub pod nazwą „Optymistyczny Personel”. Wspólnie realizowaliśmy program podejmując wiele nowatorskich działań. Jednym z nich było przygotowanie dla dzieci inscenizacji wiersza J. Tuwima pt.” Rzepka”. Przy okazji przedstawienia odkryliśmy w sobie talenty aktorskie, które zapewne nadal będziemy w sobie rozwijać, bo radości i śmiechu po naszym występie nie było końca. Kolejnym naszym pomysłem była organizacja kolorowych dni, które dostarczyły dzieciom wielu nowych doświadczeń i możliwości zabawy. W ramach kolorowych dni dzieci i pracownicy ubrani byli w odpowiednim kolorze tęczy, a nasze działania pozwalały wychowankom na odkrywanie tajników przyrody, prowadzenie doświadczeń, a także sprawdzanie swoich możliwości w różnorodnych grach i konkursach, zwiększając tym samym poziom optymizmu.

Optymistyczne dzieci muszą mieć optymistycznych rodziców, zatem w ramach realizacji programu działał także klub „Optymistycznych Rodziców”. Rodzice naszych pociech mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności wychowawczych, uczestnicząc w spotkaniach szkoleniowo- warsztatowych z panią psycholog na temat stylów wychowawczych. Mieli także możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych. Zostali również zapoznani z teorią inteligencji wielorakich oraz barierami komunikacyjnymi.

Rodzice korzystając ze sposobności zbadania poziomu swojego optymizmu, optymistycznie zabrali się do pracy przygotowując wspólnie z nauczycielami i dziećmi przedstawienie jasełkowe oraz aukcję ozdób świątecznych.

Dla rodziców naszych wychowanków zostało przygotowanych pięć numerów „Biuletynu Optymistycznych Rodziców”, w którym mogli znaleźć wiele ciekawych porad i podpowiedzi dotyczących wychowania.

Rodzice to nasi sprzymierzeńcy, którzy wspomagają działania przedszkola w organizacji wszystkich uroczystości, pomagają w akcjach charytatywnych, naprawach, wykonują dekoracje, uczestniczą w przygotowaniu pikników i konkursów.

Certyfikat „Optymistyczne Przedszkole” to dla nas ogromne wyróżnienie i wielka radość z jego posiadania . To także inspiracja do dalszych działań, aby nasi wychowankowie raźnym krokiem z podniesioną głową i uśmiechem na twarzy wkraczali w kolejne lata swojego życia. Nie ma nic cenniejszego niż uśmiech dziecka i mając to na uwadze nie poprzestaniemy na głoszenia swojej idei. Będziemy poszukiwać nowych dróg do szerzenia ducha optymizmu.

Anna Kołodziej
Marta Jastrzębska – Przastek