Akademia w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II

„Ojcze Świętym, śpiewamy dla Ciebie
za wszystko, co czynisz dziękuje Ci świat,
z Tobą brat bratu przekaże na Ziemi
słowa miłości i pokoju znak.”

Słowami tej pieśni młodzież gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym podsumowała „Drogę do Świętości” Jana Pawła II. Akademia pod tym tytułem została przygotowana w 6. rocznicę śmierci Wielkiego Polaka.

Uroczystość przypadła w chwili wyjątkowej. Wyrażone na Placu Świętego Piotra gorące pragnienie wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, pamiętne santo subito, nie dość, że nie straciło nic ze swej dynamiki, to staje się ciałem na naszych oczach – 1 maja Papież Polak otrzyma tytuł błogosławionego. Montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Kotowody, Agnieszki Stankiewicz i Barbary Jankowskiej ukazywał takie aspekty świętości w życiu Jana Pawła II jak tytaniczna praca dla Chrystusa, odwaga w głoszeniu Ewangelii, wiara w przemianę świata.

To także postawa szacunku, miłości i służby wobec drugiego człowieka. Przede wszystkim jednak we wszystkim, co robił, Jan Paweł II był niezwykle naturalny i konsekwentny. Jego świętość przejawiała się też w wyniesieniu na ołtarze rzeszy Sług Bożych, których wskazywał pod każdą szerokością geograficzną, w każdym narodzie, języku, powołaniu i zawodzie.

Jan Paweł II swoim pięknym życiem i śmiercią zmienił oblicze ziemi. Pozostanie w naszej pamięci, bo należał do tych świętych, którzy „potrafią umierać i nie odchodzić”. Uczył, że być świętym, to żyć tak, żeby Boże światło i czyny było widoczne dla innych, to czynić dobro, aby nasze ręce nie były puste. A gdy przyjdzie czas rozliczenia, aby wypełniać treścią swoją księgę życia.