Awanse nauczycieli

Do egzaminu przestąpiły dwie nauczycielki nauczania początkowego ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie – Panie Magdalena Kołbuk i Aleksandra Giemza oraz nauczycielka fizyki i matematyki – Pani Małgorzata Borek z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym – nauczycielka fizyki i matematyki.

Wszystkie Panie świetnie zaprezentowały się przed Komisją Egzaminacyjną, uzyskując wyższy stopień awansu zawodowego. 5 września złożyły przed Wójtem uroczyste ślubowanie o rzetelnym pełnieniu powinności nauczyciela oraz otrzymały z jego rąk Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Również nauczyciele z innych grup awansu zawodowego nie tracili czasu w wakacje. Siedmiu nauczycieli stażystów uzyskało stopień nauczyciela kontraktowego i siedmiu nauczycieli mianowanych awansowało na stopień nauczyciela dyplomowanego. Łącznie więc w sesji letniej aż 17 nauczycieli zdobyło wyższy stopień awansu zawodowego. Wszystkim serdecznie gratulujemy.