Bezpieczne przedszkolaki z „Akademii Małych odkrywców”

Policjant czujny jest
Niesłychanie,
Przy nim nic złego
Nam się nie stanie.

Podczas tych niezwykle ważnych spotkań dzieci dowiedziały się, że Policjant: pomaga odnaleźć rodziców oraz drogę, gdy ktoś się zgubi; ściga przestępców; zbiera ślady i odciski palców; uczy odczytywać znaki drogowe; kieruje ruchem drogowym; pilnuje bezpieczeństwa na ulicy.

Prowadzący spotkania policjanci zapoznali dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię; omówili zasady stosowania kodeksu drogowego i wspólnie z dziećmi dokonywali oceny zachowań uczestników ruchu; wyjaśnili znaczenie symboliki sygnalizacji świetlnej; przedstawili sposób kierowania ruchem przez policjanta na skrzyżowaniu, a także zaprezentowali prawidłowe zachowanie się w samochodzie (zapięte pasy, siedziska i foteliki dla dzieci, zakaz prowadzenia rozmowy przez telefon w czasie jazdy); przedstawili prawidłowy ubiór rowerzysty; zapoznali z rolą policjanta w życiu człowieka, zaprezentowali umundurowanie i akcesoria niezbędne w jego pracy( lizak, pałka, kajdanki) oraz pojazdy policyjne; dokonali prezentacji numerów alarmowych niezbędnych do wezwania pomocy; przedstawili rolę psa „ratownika” w niesieniu pomocy ludziom oraz sposób w jaki nie należy wchodzić w interakcję z psem, a także jak trzeba się zachować, gdy nas zaatakuje.
W nagrodę za znajomość tematu i aktywny udział w spotkaniach, na każdym z nich dzieci otrzymały kilka drobnych upominków, które mogły wykorzystać do zajęć w przedszkolu.

Wszystkim funkcjonariuszom, którzy odwiedzili naszą Akademię oraz tym, którzy codziennie czuwają nad naszym bezpieczeństwem małe dziecięce serduszka serdecznie DZIĘKUJĄ.