Ciąg dalszy prac na pływalni

Ważnym etapem podczas budowy pływalni, to montaż i rozprowadzenie wentylacji w całym budynku, która zapewnieni i utrzyma żądane parametry powietrza w pomieszczeniu, tj.: odpowiednia temperaturę, wilgotność względną, prędkość i czystość powietrza. Parametry powietrza oraz przyjęte rozwiązanie systemu wentylacji powinny uwzględniać nie tylko wymagania komfortu cieplnego, ale przede wszystkim potrzebę ochrony przegród budowlanych przed zawilgoceniem.

Rozpoczęto również pracę przy montażu różnego rodzaju filtrów oraz urządzeń, które maja zapewnić prawidłowe funkcjonowanie pływalni od strony technicznej.

Przypominamy, że zakończenie inwestycji planowane jest w listopadzie 2011 roku.