Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt trwał 3 miesiące i skierowany był do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, w tym w szczególności do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W czasie wielogodzinnych warsztatów na nowoczesnym sprzęcie komputerowym panie nabywały umiejętności w posługiwaniu się programami Windows Movie Maker i GIMP. Znajomość programów pozwoli na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w nauczaniu. Aby uzyskać Certyfikat Kursu, nauczycielki musiały także przygotować prezentacje, które zostały zamieszczone na Platformie EFSART-u, a także na You Tubie (zapraszamy do ich obejrzenia).

Nabycie nowych umiejętności było możliwe dzięki trenerce Pani Bożenie Malesie, wyróżniającej się ogromną wiedzą, cierpliwością i poczuciem humoru. Pani Bożena sprawiła, że jako pierwsze w Gminie zdobyłyśmy kwalifikacje z zakresu e-learningu.

Wdzięczne kursantki: A. Lewandowska, A. Szostek, M. Stromecka, M. Piotrowska – Kur, T. Rębelska – Atallah, M. Bańska, I. Bartosiewicz.