Debata pokoleniowa o wolontariacie

Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt, przedstawiciele instytucji wspierających rodziny i osoby niepełnosprawne, prezesi Caritas Parafii pw. NMP Królowej z Józefowa, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Nieporętu i Legionowa, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” Paweł Rzempołuch , Piotr Zagajewski z Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej, Ryszard Wiśniewski, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, reporter z gazety „To i Owo”, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Henryka Galas oraz radni i sołtysi z terenu gminy Nieporęt.

Debatę rozpoczęła dyrektor Gimnazjum p. Barbara Skrzypkiewicz, koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza, która poruszyła ważną kwestię: „Czy warto pomagać innym, pracować na rzecz potrzebujących, nie otrzymując w zamian wynagrodzenia?”, „Czy w ogóle warto być wolontariuszem i poświęcać swój wolny czas? Przecież można robić tyle innych ciekawszych rzeczy.” Te pytania stanowiły punkt rozważań wtorkowej debaty, którą przygotowała i poprowadziła grupa wolontariuszy, na czele z głównym mediatorem Agatą Maliszewską.

Młodzież opowiedziała o swojej dotychczasowej działalności wolontariackiej, czym wzbudziła podziw uczestników debaty. Przedstawiła instytucje, którym oferuje swoją pomoc, a współpracuje min. z Gminnym Przedszkolem w Nieporęcie, Szkołą Podstawową im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, Centrum Onkologii w Warszawie, parafią w Stanisławowie Pierwszym i wieloma jeszcze placówkami, a także bierze udział w akcjach charytatywnych.

Młodzi organizatorzy wyodrębnili w debacie trzy osobne panele, dotyczące: nowej współpracy, promocji oraz finansowania działań wolontariackich. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanawiali się, w jaki sposób można wypromować działania wolontariuszy i jakie są rzeczywiste potrzeby placówek. Przedstawiciele instytucji starali się określić, w jaki sposób wolontariusze mogą je wspierać, proponowali różne rozwiązania dotyczące promocji, min. p. H. Galas zaproponowała stworzenie rubryki w „Wieściach Nieporęckich”, poświęconej działaniom wolontariackim.

Podsumowaniem spotkania było stwierdzenie, że warto pomagać innym, warto być wolontariuszem, czerpać satysfakcję z wykonywanej pracy, czuć się dowartościowanym i potrzebnym, a w zamian otrzymywać dobre słowo i szczery uśmiech.

Na zakończenie młodzi wolontariusze zostali nagrodzeni gromkimi brawami za swoją odwagę, działalność, a także profesjonalizm w przygotowaniu debaty. Każda wypowiedź zawierała uznanie dla dyrektora, uczniów i ich opiekunów. Gratulowano spontaniczności, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Wielu gości uczyniło także pamiątkowy wpis do szkolnej kroniki, gdzie wyraziło swoje uznanie i podziw.

I. P. Kutra oraz wolontariusze z gimnazjum