,,Drzewa i krzewy leśne najbliższej okolicy”.

Tajniki przyrody pomagali im odkrywać: leśniczy Czarnej Strugi Pan Jerzy Dyło i edukator Nadleśnictwa Drewnica Pani Justyna Zalewska.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.45 na skraju rezerwatu Puszcza Słupecka. Pracowaliśmy w dwóch grupach. Zakres ich prac był taki sam. Obejmował spacer po okolicznych grądach, borach i łęgach podczas, którego uczniowie mogli sobie przypomnieć i bezpośrednio obserwować gatunki drzew i krzewów charakterystyczne dla tych siedlisk.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści pana leśniczego, zadawali mnóstwo ciekawych pytań i byli bardzo dociekliwi. Wykazali się dużą wiedzą, a miarą ich sukcesu było bezbłędne rozpoznawanie trzech gatunków dębów: czerwonego, szypułkowego i bezszypułkowego. Uczniowie bardzo lubią poznawać przyrodę w jej naturalnym środowisku. Z niecierpliwością czekają na zimowe warsztaty, których tematem będzie ,,Dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimy”. Od października, jak co roku, trwa zbiórka kasztanów, żołędzi i innych przysmaków dla mieszkańców lasu. Przekażemy je panu leśniczemu na zimowych warsztatach.

Opracowanie: Katarzyna Załęska i Anna Trawicka