Dyktando Aktywnych „Aktywne ciało – aktywny umysł”

W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Powiatu Legionowskiego, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia należy dokonać do 30 kwietnia 2015 r. osobiście, w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu).
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
I etap – 09.05.2015 r. godz. 10.00, Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie, ul. Broniewskiego 7 dla wszystkich zgłoszonych w terminie uczestników.
II etap – 16.05.2015 r. godz. 10.00, sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 dla 10 uczestników, którzy w I etapie popełnili najmniejszą liczbę błędów.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23.05.2015 r. podczas Święta Zespołu Szkół Nr 3.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace na każdym etapie są kodowane. Zachęcamy do zabawy z ortografią.

Regulamin konkursu oraz karta uczestnictwa do pobrania na stronach internetowych www.legionowo.pl, www.zs3.legionowo.pl oraz www.powiat-legionowski.pl