Dzień Edukacji Narodowej

Podczas uroczystości wójt podziękował wszystkim pracownikom oświaty za wkład i zaangażowanie w pracę, złożył życzenia z okazji ich święta oraz nagrodził dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w pracy dydaktyczno-wychowawczej w ubiegłym roku szkolnym.
Wśród pracowników szkół i przedszkoli nagrodzonych przez wójta znaleźli się:

• dyrektorzy: pani Barbara Skrzypkiewicz – dyrektor Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, pani Agnieszka Powała – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, pani Edyta Kuś – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, pani Wanda Biłas – dyrektor Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie, pani Agata Łukasiuk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, pani Wanda Delis – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej, pani Elżbieta Zielińska – dyrektor Gminnego Przedszkola w Nieporęcie, pani Anna Kołodziej – dyrektor Gminnego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym oraz pani Bożena Madej – dyrektor Gminnego Przedszkola w Białobrzegach;

• nauczyciele: pani Anna Wenerska i pani Wanda Hermaniuk z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, pani Jolanta Wojdalska ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, pani Teresa Rębelska-Atallah, pani Małgorzata Piotrowska-Kur i pani Małgorzata Stromecka ze Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, pani Aneta Sieczka ze Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie, pani Agnieszka Zbrzeżna ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, pani Ewa Pisarek i pani Iwona Ochenkowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej, pani Elżbieta Szewc z Gminnego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców” w Zegrzu Południowym oraz pani Olga Filipowicz z Gminnego Przedszkola w Białobrzegach;

• pracownicy niepedagogiczni: pani Danuta Kawka z Gminnego Przedszkola w Nieporęcie oraz pani Irena Rudzińska ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz środowisku oświatowemu gminy Nieporęt złożyli także Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt – pan Eugeniusz Woźniakowski oraz ksiądz Grzegorz Kucharski.

W tym dniu również dyrektorzy szkół i przedszkoli nagrodzili swoich najlepszych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości